Karva-Kaverien eläinavusteisessa etätoiminnassa vapaaehtoiset vierailevat Teams -etäyhteyksin vierailukohteissa tuoden iloa ja hyvinvointia eri ikäisille ihmisille.

Toiminnan tavoitteena on tuoda eläimen avulla iloa ja vahvistaa ihmisten hyvinvointia, ennaltaehkäistä hyvinvoinnin ongelmia ja tukea ongelmia kohdanneita.

Etävierailujen tavoitteena on rakentaa vuorovaikutusta ja osallisuutta etäyhteyden välityksellä. Osallistujat pääsevät vaikuttamaan vierailujen kulkuun samalla tutustuen lemmikkien persoonaan ja laji- ja rotutyypilliseen käyttäytymiseen / elinympäristöihin. Toimintaa suunnitellaan aina yhdessä vapaaehtoisten, yhteistyökumppaneiden ja osallistujien kanssa. Toiminnassa on järjestetty mm. luontokävelyitä, rauhoittavia lukuhetkiä, arkea aktivoivia jumppatuokioita, lemmikkiaiheisia visailuja ja keskusteluja lemmikkien kanssa toimimisesta. 

Yhteistyökumppaneille etätoiminta on helppo ja turvallinen mahdollisuus lisätä luonto- ja eläinavusteisia menetelmiä omaan toimintaansa. Vapaaehtoisilla on helppoa osallistua toimintaan mistäpäin tahansa maatamme ja päästä osaksi valtakunnallista etätoiminnan verkostoa, jossa ollaan parin klikkauksen päästä toisista vapaaehtoisista. Yhteisölliset sosiaalisen median ryhmät takaavat, että toiset vapaaehtoiset ovat lähellä. 

ETÄ Karva-Kaverien toiminnassa voi olla mukana monenlaiset eri lemmikit. Soveltuvuuden arvioinnin on läpäissyt jo mm. kissoja, hevosia, poneja, fretti ja koiria.

Vapaaehtoistoimintaan pääsee mukaan osallistumalla teorialuennolle ja lemmikin soveltuvuuden arviointiin. Soveltuvuuden arvioinnissa lemmikki arvioidaan Teams -etäyhteyksin. Arvioijat käyvät ohjaajan kanssa läpi tilanteita, joita ETÄvierailuilla lemmikki voi kohdata ja antavat ohjeita lemmikin kanssa toimimiseen vierailuilla. Arvioinnissa käydään läpi lemmikin vahvuuksia ja rotu- ja lajityypillisiä ominaisuuksia, jotka otetaan huomioon toiminnassa.

Lemmikille voidaan tarvittaessa tehdä uusinta arviointi, jos näyttää ettei lemmikki viihtyisi ETÄvierailulla. Kun ETÄarviointi on suoritettu hyväksytysti, omistaja ja lemmikki pääsevät mukaan toimintaan. Lähitoimintaan tulevat omistajat ja lemmikit käyvät läpi myös oman erillisen perehdytyksen ja arvioinnin toimintaan. 

Vierailut suunnitellaan aina niin, että niissä voidaan hyödyntää lemmikin vahvuuksia. Yksittäisen vierailun kesto vaihtelee noin 15 minuutista 45 minuuttiin. Tärkeintä on lemmikin hyvinvointi ja viihtyminen tilanteessa. Tarvittaessa lemmikille voidaan opettaa myös uusia taitoja, jotka edesauttavat vapaaehtoisroolissa onnistumista.  ETÄtoimintaan voi olla soveltuva myös lemmikki, joka ei nauti kuljetuksista vierailukohteisiin tai vieraiden ihmisten fyysisestä läheisyydestä.

Yhdistyksen toiminnassa voit toimia vapaaehtoisena erilaisissa rooleissa. Toimintaa järjestetään vapaaehtoisten voimin ja jokaisen oma osaamista voidaan hyödyntää alueellisessa ja ETÄtoiminnassa. Toimintaa ohjaavat alueelliset vapaehtoiset koordinaattorit ja heitä avustaa alueellisessa toiminnassa kummit. Tutustu tarkemmin koordinaattorin ja kummin tehtävänkuviin.

Tämän linkin kautta pääset tutustumaan tarkemmin soveltuvuuden arvioinnin ohjeistukseen.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:

info@suomenkarvakaverit.fi